TIETOSUOJASELOSTE ASIAKASREKISTERI

Tämä on Osuuskunta Säätämön henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.8.2023.

Rekisterin nimi

Osuuskunta Säätämön asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Osuuskunta Säätämö
c/o Tulosmylly
Yliopistonkatu 33
20100 Turku

Y-tunnus: 2414355-9

Rekisteriasioita hoitavat henkilöt

Sami Rannila, +358407557063
sposti: sami.rannila_at_ gmail piste com

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on

· Asiakas-, jäsen- ja sidosryhmäsuhteen hoito, analysointi ja kehittäminen

· Tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen

· Tilausten toimitus, käsittely ja arkistointi

· Tilastolliset analysoinnit

· Asiakas- ja jäsen- sekä markkinointiviestinnän toteuttaminen ja seuranta.

· Asiakaspalautteen sekä asiakaskyselyjen ja –tutkimusten tulosten käsittely, analysointi ja tilastointi.

· Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on jokin seuraavista

· henkilön suostumus

· sopimus

· lakisääteinen velvoite

· oikeutettu etu

Rekisteri sisältää henkilötietoja Osuuskunta Säätämön nykyisestä sekä potentiaalisesta asiakaskunnasta.

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
– Yhteystietoja (Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Lippujen tilaushistoria ja muut asiakkuutta koskevat tiedot
– Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
– Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot kertyvät asiakkaalta itseltään, yhteistyötahoilta tai julkisista yritys- ja yhteisöyhteystiedoista. Tiedot kerätään lipunoston yhteydessä, jolloin myös asiakkaalle ilmoitetaan tietojen tallentumisesta rekisteriin.

 

Evästeiden käyttö

· Käytämme evästeitä (”cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita, kuten selaimen paikallista varastoa (“local storage”) palveluidemme tarjoamiseen ja kehittämiseen.

· Evästeiden käyttöä voit säädellä esimerkiksi selaimien hallintotoiminnoista. Lisätietoja evästeistä on kunkin selaimen tietosuoja- tai ohjedokumentaatiossa. Tietyt palveluiden ominaisuudet määräytyvät evästeiden mukaan, joten evästeiden estäminen ja poistaminen (selain ja muut valinnat) saattavat vaikuttaa heikentävästi kyseisen verkkopalvelun toiminnallisuuteen ja käyttökokemukseen.

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ilman lupaa kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

 

Osuuskunta Säätämön lipunmyyntikanavana toimiva Eventio Oy on rekisterinpitäjä niiden henkilötietojen osalta, joita kerätään Evention kautta tapahtuvan lipunmyynnin yhteydessä. Kun lipunmyynti tapahtuu Osuuskunta Säätämön omassa myyntipisteessä Evention järjestelmän kautta, toimii rekisterinpitäjänä Osuuskunta Säätämö. Osuuskunta Säätämö luovuttaa Eventiolle henkilötietoja myydessään lippuja Evention järjestelmän kautta.

 

Tietojen säilyttäminen

Säilytämme asiakastietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tiedosta ja sen käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi tuntemistietoja säilytetään viisi vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytetään pääsääntöisesti kaksitoista kuukautta tietojen keräämisestä. Noudatamme lakisääteisiä velvoitteita tiedon säilyttämisessä.

Pyrimme pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja. Kehotamme asiakkaita kuitenkin aika ajoin tarkastamaan tietojensa ajantasaisuuden.

 

Rekisterin suojaus

Rekisteri on sähköisessä muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Sähköiset tiedostot on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

 

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten viestien lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainittuihin rekisteriasioita hoitaviin henkilöihin.